User Posts: Zak Phuong

Nhiều người làm việc tự do như những “freelancer" và không thể thiết lập lịch làm việc của riêng họ, do đó chắc chắn sẽ có lúc mọi người làm việc hoặc đi học ...

Các nhân tố trong xã hội thật sự rất quan trọng trong việc nghiên cứu để thực hiện giấc ngủ đa pha nếu đó là thời điểm thích hợp để bắt đầu thích ứng với nó. ...

Giới thiệu Chọn một lịch trình chính xác và có thể duy trì được rất quan trọng nhưng phải cụ thể đối với hoàn cảnh sống cá nhân. Có một số yếu tố cần cân ...

Giấc ngủ polyphasic hay còn gọi là ngủ đa pha, là một thực hành dựa trên việc phân chia giấc ngủ thành nhiều giấc nhỏ hơn mỗi ngày, trái ngược với việc ngủ ...

Browsing All Comments By: Zak Phuong