Uncategorized

Làm thế nào để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn?

Thay đổi cách sống cho chất lượng giấc ngủ  Để có chất lượng giấc ngủ tốt thì nó bắt đầu bằng những thói quen lành mạnh. Một lịch trình dưới sự kiểm soát, các hoạt động bình thường và một tinh thần thoải mái là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ …

Làm thế nào để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn? Đọc thêm »

Lịch trình E3 Lê Giang Anh

Nhật ký thích ứng polyphasic Sleep lịch trình E3 & E2

Bài đầu tiên của blog Biohack Plus, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của tôi trong quá trình thích ứng với lịch trình E2 & E3 (Everyman 2 & 3) của tôi suốt 1 năm rưỡi qua. Thói Quen Trước Kia Từ rất lâu rồi tôi đã là một con cú đêm đúng …

Nhật ký thích ứng polyphasic Sleep lịch trình E3 & E2 Đọc thêm »

Scroll to Top