Zak Phuong

Cân nhắc cuộc sống tại nơi làm việc

Cân Nhắc Về Cuộc Sống Tại Nơi Làm Việc

Nhiều người làm việc tự do như những “freelancer” và không thể thiết lập lịch làm việc của riêng họ, do đó chắc chắn sẽ có lúc mọi người làm việc hoặc đi học theo cách ngủ đa pha. Không phải ai cũng có cơ hội đưa vào lịch trình cuộc sống của mình những …

Cân Nhắc Về Cuộc Sống Tại Nơi Làm Việc Đọc thêm »

Cân nhắc về xã hội

Cân Nhắc Về Xã Hội

Các nhân tố trong xã hội thật sự rất quan trọng trong việc nghiên cứu để thực hiện giấc ngủ đa pha nếu đó là thời điểm thích hợp để bắt đầu thích ứng với nó. Những người khác có thể thấy thật tuyệt vời cho việc thích nghi, vì họ có thể tự hỗ …

Cân Nhắc Về Xã Hội Đọc thêm »

Cân Nhắc Về Lối Sống

Giới thiệu Chọn một lịch trình chính xác và có thể duy trì được rất quan trọng nhưng phải cụ thể đối với hoàn cảnh sống cá nhân. Có một số yếu tố cần cân nhắc, chẳng hạn như các kỳ thi sắp tới, lịch làm việc, tuổi tác hoặc khả năng ngủ trong ngày. …

Cân Nhắc Về Lối Sống Đọc thêm »

Scroll to Top