Zak Phuong

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dimaxion

Lịch trình giấc ngủ Dymaxion là một trong những lịch trình giấc ngủ đa pha được biết đến nhiều nhất. Nó được tạo thành từ bốn giấc ngủ ngắn trong 30 phút, thực hiện sau mỗi 6 giờ. Không có giấc ngủ chính và tổng cộng chỉ có 2 giờ ngủ mỗi ngày. Một người …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dimaxion Đọc thêm »

Uberman

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Uberman

Uberman là kiểu ngủ đa pha được biết đến rộng rãi nhất. Nó hấp dẫn vì có thêm được một lượng lớn thời gian trong ngày. Vì lý do này, nó cũng là một trong những lịch trình được cố gắng    thực hiện đối với nhiều người lần đầu tiên ngủ đa pha. Đáng buồn …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Uberman Đọc thêm »

Triphasic

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Tri Core (3 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình liên quan đến kiểu ngủ Tri Core tương đối bất thường. Nó không phổ biến lắm do lịch trình khó khăn cùng với việc nhiều lần đánh thức. Các lịch trình trong nhóm này có 1 giấc ngủ chính tập trung vào SWS, 1 giấc ngủ chính tập trung vào REM và 1 …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Tri Core (3 Giấc Ngủ Chính) Đọc thêm »

Dual Core

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dual Core (2 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình giấc ngủ lõi kép (DC) ban đầu được đề xuất bởi Cộng đồng Polyphasic dựa trên giấc ngủ Segmented (Segmented Sleep). Thay vì chỉ có một giấc ngủ chính duy nhất, thì nó sẽ chia giấc ngủ chính thành 2 lần. Lần thứ nhất bị chi phối bởi SWS,  lần thứ hai chủ …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dual Core (2 Giấc Ngủ Chính) Đọc thêm »

Kiểu ngủ Everyman

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Everyman

“Everyman” là cái tên được đặt ra để mọi người cảm thấy ít cực đoan hơn cho Uberman. Puredoxyk_người đặt tên và phổ biến kiểu ngủ Uberman cũng đề xuất kiểu ngủ Everyman (ngày nay là biến thể thành Everyman 3) như một cách để dễ thích nghi với việc ngủ ít hơn. Đồng thời …

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Everyman Đọc thêm »

Những Điều Cần Biết Về Biphasic (Ngủ Hai Pha)

Lịch trình trong lịch ngủ Biphasic đặc trưng chỉ bao gồm hai giấc ngủ. Lịch trình ngủ chính của biphasic là Segmented và Siesta. Chúng đã được sử dụng làm lịch ngủ chính trong một thời gian dài suốt lịch sử loài người và tiếp tục hoạt động rất tốt trong thế giới hiện đại. …

Những Điều Cần Biết Về Biphasic (Ngủ Hai Pha) Đọc thêm »

Scroll to Top